Кенгуру Буслiк Зубренок Колосок Лингвистенок Журавлик Инфомышка Белка Глобусенок Синица Олимпионок Кентаврик

Конкурс па беларускай мове

Конкурс па беларускай мове     БУСЛІК

ЗАДАНИЕ 1

Які(-ія) з дадзеных якасных прыметнікаў не мае(-юць) кароткай формы?

1) згодны      2) рады      3) плоскі

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 2

Вызначце словы, у якіх правільна пастаўлены націск:

1) рымaр;     2) прынука;     3) клавіш;     4) слaбы;     5) ашука.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 3

У якім словазлучэнні галоўнае слова кіруе залежным?

1) пажаўцелая папера;     2) падскочыць вышэй;     3) дом з верандай.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 4

Падбярыце з прапанаваных слоў сінонім(-ы) да назоўніка вячоркі:

1) з’езд;     2) валачобнікі;     3) зборні.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 5

Дадзены ўстойлівыя спалучэнні слоў:

1) сем разоў глядзі, а назад не вядзі;     2) скрозь дно праваліцца;     3) не знаем цану вадзіцы, пакуль не высахла крыніца;     4) лепш цяпер, чым у чацвер.

Падбярыце адпаведнікі з рускай мовы:

а) язык до Киева доведет;     б) семь раз отмерь – один отрежь;     в) сквозь землю провалиться;     г) не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня;     д) что имеем – не храним, потерявши – плачем.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 6

Выберыце з прапанаваных толькі назоўнікі, утвораныя суфіксальным спосабам:

1) цясляр      2) будан      3) цеплыня      4) альпініст

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 7

У якіх словах з дадзеных на месцы пропуску напішаце ь?

1) чарсц..вець      2) лісц..вяны      3) рэдз..ка      4) агледз..ся

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 8

Выберыце пары слоў, у якіх націск дапамагае адрозніць іх значэнне:

1) стала – стала

2) туга – туга

3) выразаць – выразаць

4) прызнаюся – прызнаюся

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 9

Выберыце з прыведзеных рознакаранёвыя дзеясловы:

1) скочыць – скочвацца

2) прасіць – прасаваць

3) абвязаць – абавязаць

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 10

Вызначце з прапанаваных толькі назоўнікі мужчынскага роду:

1) жаль      2) фальш      3) немач      4) продаж      5) гар

А)
Б)
В)
Г)
Д)