Выполнение задания     "Буслік-2020" (3-4 класс)

1

buslik2020

Разгадайце народную загадку.

Улетку шэранькі,
узімку беленькі.
Доўгія вушы мае,
хутка ў лес уцякае.

A) воўк       Б) ліса       В) заяц       Г) мядзведзь       Д) вожык

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

2

Колькі слоў з [ш] ужыта ў вершаваных радках А. Дзеружынскага?

Шолах, шорах,
Дуб шуміць,
Лісце шэпча,
Шалясціць.

A) 2       Б) 3       В) 4       Г) 5       Д) 6

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

3

Як называецца месяц, калі дзеці ідуць на заняткі ў школу пасля зімовых канікул?

A) верасень       Б) лістапад       В) снежань       Г) студзень       Д) сакавік

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

4

Складзіце адгадку народнай загадкі белыя гарошкі на зялёнай ножцы з «рассыпаных» літар.

A) о, к, м, а, р, а, н

Б) ш, а, ы, д, н, л

В) а, н, о, ч, в, з, к, а

Г) р, т, а, с, а

Д) е, х, ц, а, з, у, ь, д, м, в

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

5

Колькі слоў у скорагаворцы?

Дзядыідзядзькінадзядзінцыдзялілідзялянкі.

A) 4       Б) 5       В) 6       Г) 7       Д) 8

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

6

Колькі ў дадзеным сказе ўжыта слоў, якія маюць тры склады?

Мы не маем права не звяртаць увагі на гучанне слова, бо мова апрача дакладнасці патрабуе яшчэ і мілагучнасці (М. Лужанін).

A) 0       Б) 1       В) 2       Г) 3       Д) 4

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

7

buslik2020

У народзе гавораць, што многія істоты – выдатныя жывыя барометры. Напрыклад, уюн мітусіцца і часта ўсплывае на паверхню вады – набліжаецца … .

A) моцная навальніца

Б) добрае надвор’е

В) рыбак

Г) паўднёвы вецер

Д) пахаладанне

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

8

Дадзены назвы населеных пунктаў Беларусі:

1) Ржаўка       2) Полацк       3) Вежань       4) Асвея

Выберыце словы, у якіх 6 літар і 6 гукаў.

A) усе прыклады

Б) няма патрэбных прыкладаў

В) 1, 2

Г) 2, 3

Д) 3, 4

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

9

Колькі назваў дрэў у форме множнага ліку ўжыта ў сказе?

Маленькая палянка ў гушчары абгароджана старым парканам, і над ёй, над суседнімі дубамі, грабамі, ясенямі, бярозамі ўзняўся вялізны і стройны дуб.

A) 1       Б) 2       В) 3       Г) 4       Д) 5

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

10

Вызначце «лішняе» слова ў сказе.

Хутка бегаюць алені, тыгры, страусы, чарапахі.

A) няма «лішняга» слова

Б) алені

В) тыгры

Г) страусы

Д) чарапахі

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

11

Выберыце з дадзеных словы, у якіх усе зычныя цвёрдыя?

1) сараканожка       2) птушыны       3) жураўліны

A) ва ўсіх словах

Б) няма патрэбных слоў

В) 1, 2

Г) 1, 3

Д) 2, 3

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

12

Якога прыметніка не хапае на месцы пропуску ў радках народнай песні?

Ой, палын мой, палыночак,
Палын – … трава,
Гарчэй цябе, палыночак,
Ва ўсім полі ды няма.

A) пякучая       Б) слёзная       В) салёная       Г) салодкая       Д) горкая

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

13

Заблудзілася літара ё. Дапамажыце ёй знайсці сваё месца ў словах на месцы пропуску:

1) ц..плы       2) ц..пло       3) ц..мны       4) ж..луд

A) усе словы

Б) 1, 2

В) 1, 3

Г) 2, 3

Д) 2, 4

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

14

Выберыце з дадзеных сказ, у якім дзеяслоў ужыты ў форме адзіночнага ліку цяперашняга часу.

1. Вучні пайшлі на экскурсію ў краязнаўчы музей.

2. Звініць лес птушынымі галасамі.

3. Пасля ўрокаў сяброўкі будуць збірацца на прагулку.

A) няма патрэбнага сказа

Б) усе сказы

В) 1

Г) 2

Д) 3

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

15

buslik2020

Ігнат запісваў па памяці вершаваныя радкі М. Пазнякова.

Беларускія балоты,
Кажуць, – лёгкія Еўропы,
Бо нястомна з году ў год
Выдзяляюць … .

Якое слова прапусціў хлопчык?

A) кісларод

Б) аміяк

В) вуглякіслы газ

Г) торф

Д) пар

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

16

Якой часцінай мовы з’яўляецца выдзеленае ў скорагаворцы слова?

Ля ракі ў лясным гушчары церамок узвялі тры бабры.

A) назоўнікам       Б) прыметнікам       В) дзеясловам       Г) лічэбнікам       Д) займеннікам

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

17

Сябры прачыталі вершаваныя радкі Х. Гурыновіча:

Давайце, юныя сябры,
Па дрэўцу восенню пасадзім
Ля кожнай лавачкі ў двары
І паўз сцяжынкі ў школьным садзе.

Валодзя сказаў, што спалучэнне юныя сябры – гэта параўнанне. Міхалка не згадзіўся і сказаў, што гэта зваротак. Ігар сказаў, што гэта ўдакладненне. Антось не згадзіўся з сябрамі. Хто меў рацыю?

A) ніхто з сяброў

Б) Валодзя

В) Міхалка

Г) Ігар

Д) Антось

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

18

Суаднясіце сімвалічныя жэсты: 1) сціснутыя вусны; 2) усмешка; 3) рука на сэрцы – і іх значэнне: а) радасць; б) шчырасць; в) крыўда.

A) 1-а, 2-б, 3-в

Б) 1-б, 2-а, 3-в

В) 1-б, 2-в, 3-а

Г) 1-в, 2-а, 3-б

Д) 1-в, 2-б, 3-а

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

19

Выберыце з прапанаваных толькі назвы дрэў.

1) ядловец       2) чарот       3) яліна       4) бук

A) усе прыклады

Б) няма патрэбных прыкладаў

В) 1, 2

Г) 2, 3

Д) 3, 4

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

20

Якія словы з дадзеных напісаны няправільна?

1) мышь       2) дзень       3) ночь       4) цень

A) усе словы

Б) няма патрэбных прыкладаў

В) 1, 3

Г) 2, 4

Д) 3, 4

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

21

buslik2020

Вучні падбіралі сінонімы да слова малюнак. Васіліса запісала карціна, Фёдар – ілюстрацыя, Ангеліна – эцюд, Дзяніс – накід.

Хто з вучняў правільна выканаў заданне?

A) усе вучні

Б) ніхто з вучняў

В) Васіліса

Г) Фёдар і Ангеліна

Д) Дзяніс

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

22

Якія з дадзеных назоўнікаў ужываюцца толькі ў адзіночным ліку?

1) малако       2) пялёстак       3) цукар       4) дождж

A) усе назоўнікі

Б) няма патрэбных назоўнікаў

В) 1, 2

Г) 1, 3

Д) 2, 4

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

23

buslik2020

Цвёрдая набойка на падэшве абутку пад пятой называецца … .

A) абцас       Б) абцуг       В) абмётка       Г) абшлаг       Д) авал

А)         Б)         В)         Г)         Д)  

24

Якога слова не хапае ў вершаваных радках А. Дзеружынскага?

Жарам палае
На ўзлеску касцёр –
Жоўты,
Жоўта-чырвоны
… .

A) кіпарыс       Б) верас       В) жасцёр       Г) ціс       Д) клён

А)         Б)         В)         Г)         Д)