books

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


издательская деятельность

Гэта ўсё – Радзіма наша

Автор(ы):

Кажура В.В., Мацюк Б.Ю.

Змест тэкстаў арыентаваны на развіццё цікавасці да чытання як сродку пазнання навакольнага асяроддзя, садзейнічае стварэнню ўмоў для развіцця пазнавальнай актыўнасці дзяцей, іх творчых здольнасцей (урокі малявання). Можна выкарыстоўваць у вядучых формах дзейнасці дзяцей: гульнёвай, мастацка-маўленчай, групавой.

Тэксты могуць выкарыстоўвацца для пашырэння кругагляду дзіцяці, а таксама для выхавання гуманных адносін да ўсяго жывога, развіцця патрэбнасці ў пазнанні прыроды, фарміравання элементаў экалагічных ведаў.

Адрасуецца дзецям малодшага школьнага ўзросту.

ISBN: 978-985-886-137-7
Год издания: 2024
Вид издания: літаратурна-мастацкае
мяккая вокладка, фармат 60х84/16, 136 ст., тыраж 6400 экз.
Категория приза: пераможцам
Конкурс: Буслік
Классы: 2-4
Издательство: Издательский центр ”БА Конкурс“