books

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


издательская деятельность

Беларуская мова і яе ўласцівасці

Автор(ы):

У.І. Куліковіч

Дапаможнік прызначаецца для вучняў 9–11 класаў агульнаадукацыйных школ, гімназій, ліцэяў, настаўнікаў беларускай мовы.

У кнізе асвятляюцца пытанні гісторыі беларускай мовы, яе функцыі і месца на лінгвістычнай карце свету, падаюцца фанетычныя, марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці беларускай мовы ў параўнанні з рускай; разглядаецца спецыфіка стыляў; падаюцца тэксты і заданні для аналізу.

ISBN: 978-985-6821-32-0
Год издания: 2008
Вид издания: вучэбнае
цверды пераплет, фармат 60×84/16, 160 ст., тыраж 6800 экз.
Категория приза: пераможцам
Конкурс: Буслік
Классы: 7-11