books

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


издательская деятельность

Фанетыка. Арфаэпія. Графіка

Автор(ы):

У.І. Куліковіч

У кнізе змяшчаюцца тэставыя і алімпіядныя заданні па фанетыцы, арфаэпіі і графіцы за курс сярэдняй агульнаадукацыйнай школы, а таксама адказы да гэтых заданняў. Дадзеная кніга адрасуецца вучням 4-7 класаў, пераможцам конкурсу «Буслік-2007», а таксама настаўнікам, выкладчыкам ліцэяў, каледжаў, якія плённа працуюць над беларускім словам.

ISBN: 978-985-6821-18-2
Год издания: 2007
Вид издания: вучэбнае
цверды пераплет, фармат 60×84/16, 128 ст., тыраж 7300 экз.
Категория приза: пераможцам
Конкурс: Буслік
Классы: 3-7