books

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


издательская деятельность

Здаем экзамен па беларускай мове

Автор(ы):

В.П. Красней, І.С. Роўда, І.Р. Шкраба

Кніга прапануе тэсты, апрабаваныя ў БДУ на ўступных экзаменах 2000 года, і адказы да іх. У залежнасці ад ступені складанасці выдзяляюцца тэсты трох узроўняў.

Для самастойнай падрыхтоўкі абітурыентаў у дапаможніку дадзены таксама тэксты і адказы да іх, па якіх правяраецца ступень сфарміраванасці арфаграфічных і пунктуацыйных навыкаў.

Акрамя тэстаў і тэкстаў тут прыведзены асноўныя правілы беларускай арфаграфіі, арфаэпічны слоўнік, складзены з улікам уплыву рускай мовы, слоўнікі блізкіх па форме, але розных па значэнні слоў.

Па дапаможніку можна займацца як пад кіраўніцтвам настаўніка, так і самастойна. Яго матэрыялы могуць быць выкарыстаны настаўнікамі школ, вучнямі і іх бацькамі для мэтанакіраванай работы па фарміраванні правапісных уменняў, удасканаленні культуры маўлення.

Упершыню кніга была надрукавана ў 2001 годзе.

ISBN: 978-985-6821-12-0
Год издания: 2007
Вид издания: вучэбнае
цверды пераплет, фармат 60×84/16, 240 ст., тыраж 4900 экз.
Категория приза: пераможцам
Конкурс: Буслік
Классы: 8-11