books

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


издательская деятельность

І загучала слова…

Автор(ы):

В.В. Кажура

Кніга расказвае пра тыя вядомыя і невядомыя, агульныя і асаблівыя факты, падзеі, з’явы, па якіх мы можам адказаць на пытанне пра незвычайнасць і адметнасць нашай Беларусі.

Складаецца кніга з трох частак. У першай частцы расказваецца пра шлях ад першабытнага, бесславеснага чалавека да чалавека мыслячага, чалавека гаворачага, пра выключнасць чалавека ў параўнанні з жывёламі, пра ўзнікненне пісьма. Другая частка апавядае пра асноўныя этапы фарміравання беларускай мовы, беларускай графікі, яе месца сярод іншых славянскіх моў. А трэцяя частка ўключае разнастайны матэрыял, які можна выкарыстоўваць як на ўроках, так і ў пазаўрочных мерапрыемствах, а таксама для самастойнай праверкі і паглыблення ведаў па беларускай мове і літаратуры.

Гэта кніга адрасуецца вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Таксама можа быць карысна для тых, хто цікавіцца беларускай мовай і літаратурай.

ISBN: 978-985-557-133-0
Год издания: 2016
Вид издания: вучэбнае
цверды пераплет, фармат 60×84/16, 208 ст., тыраж 17900 экз.
Категория приза: пераможцам
Конкурс: Буслік
Классы: 5-11