books

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


издательская деятельность

Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы для вучняў малодшага ўзросту

Автор(ы):

І.У. Ялынцава

Словаўтваральны слоўнік уключае больш за 3 000 словаўтваральных пар. Аснову слоўніка склалі перш за ўсё агульнаўжывальныя лексемы, якія сустракаюцца ў падручніках па беларускай мове для малодшых класаў. У ім прадстаўлена ўтварэнне слоў, якія адносяцца да такіх часцін мовы, як назоўнік, прыметнік, дзеяслоў і прыслоўе. Слоўнікавыя артыкулы падаюцца ў алфавітным парадку.

Выданне адрасуецца вучням малодшага ўзросту і настаўнікам пачатковых класаў агульнаадукацыйных школ, гімназій.

ISBN: 978-985-557-132-3
Год издания: 2016
Вид издания: даведачнае
цверды пераплет, фармат 60×84/16, 208 ст., тыраж 6500 экз.
Категория приза: пераможцам
Конкурс: Буслік
Классы: 3-6