books

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


издательская деятельность

Гульня-конкурс па беларускай мове і літаратуры «Буслік-2015»: заданні, адказы, пазнавальныя артыкулы для вучняў 5–11 класаў

Составител(ь,и):

Т.М. Лапіцкая

У кнізе змешчаны заданні гульні-конкурсу «Буслік-2015» і адказы на іх, а таксама дадатковы матэрыял для пашырэння кругагляду па беларускай мове і літаратуры.

Гэта кніга адрасуецца вучням 5–11-х класаў устаноў агульнай сярэдняй аду ка цыі, можа быць карысна ўсім тым, хто цікавіцца беларускай мовай і літаратурай.

ISBN: 978-985-557-096-8
Год издания: 2015
Вид издания: вучэбнае
мяккая вокладка, фармат 60×84/16, 64 ст., тыраж 84800 экз.
Категория приза: удзельнікам
Конкурс: Буслік
Классы: 5-11